Category Archives: Fiqih

Mengetahui Hukum Sholat Memakai Minyak Wangi Yang Beralkohol

Mengetahui Hukum Sholat Memakai Minyak Wangi Yang Beralkohol

Almunawwar.or.id – Dalam kajian fiqih terdapat ketentuan yang memang sangat di syaatkan untuk suci dalam melakukan sebuah amalan seperti sholat miasalnya. Dimana tidak hanya sebatas melaksanakan syarat dan rukunnya saja, akann tetapi secara kesucian dan kebersihan dari tiga hal haruslah menjadi perhatian. Yang di maksud dari ketiga hal tersebut adalah badan musholli (orang yang melakukan […]

Dasar Dalil Tentang Pahala Daripada Bersenggama Di Malam Jumat

Dasar Dalil Tentang Pahala Daripada Bersenggama Di Malam Jumat

Almunawwar.or.id – Dalam pandangan islam bersenggama antara suami istri itu bukanlah sesuatu yang aib, malah banyak keutamaan dibalik pelaksanaannya. Disamping sebagai salah satu hak dan kewajiban antra keduanya, bersenggama juga merupakan salah satu dari sekian amalan yang menjadi sunnah dan menjadi anjuran. Dan tentunya dalam pelaksanaannya pun itu haruslah sesuai dengan apa yang telah di […]

Kajian Fiqh Islam Hukum Daripada Di Tato dan Memakai Behel (Pangur)

Kajian Fiqh Islam Hukum Daripada Di Tato dan Memakai Behel (Pangur)

Almunawwar.or.id – Islam tidak mengajarkan hal-hal yang bisa memberikan kemadharatan bagi diri seorang muslim, termasuk ketika dirinya ingin merasa melebihi apa yang selama ini menjadi haqiqat daripada penciptaan seorang makhluq yang sejatinya adalah sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Dalam arti lain merubah atau menambahkan sesuatu dalam diri dengan hal-hal yang memang dilarang oleh agama, seperti […]

Terdapat Dua Belas Perbedaan Ulama Fiqih Dalam Masalah Wudhu

Terdapat Dua Belas Perbedaan Ulama Fiqih Dalam Masalah Wudhu

Almunawwar.or.id – Selain menjadi sebuah amalan wajib bagi setiap umat islam yang ingin melaksanakan sebuah amalan penting lainnya seperti sholat misalnya, wudhu juga mempunyai ketentuan dalam pelaksanaan baik dari mulai sunnah wudhu sampai dengan fardhu wudhu. Hal ini rupanya menjadi perhatian khusus bagi para Ulama ahli Fiqih dalam memberikan pengertian yang lebih detail dari tata […]

Tinjauan Fiqih Mengenai Hukum Jual Beli Pulsa Atau Sejenisnya

Tinjauan Fiqih Mengenai Hukum Jual Beli Pulsa Atau Sejenisnya

Almunawwar.or.id – Berkembangnya sebuah hidup dan kehidupan ini memanglah harus di barengi dengan dasar hukumnya terutama hukum agama yang memang tidak bisa dilepaskan dari sisi kehidupan ini, baik yang berangkat dari segi sosial kemasyarakatan (Jinayah) maupun yang hadir dari segi perekonomian (Mua’amalah). Karena di sadari ataupun tidak sisi daripada kebutuhan perekonomian dan yang menunjang semua […]