Category Archives: Ilmu Alat

Makna dibalik Pendahuluan Lafadz Arrahman Daripada Arrahim Dalam Basmallah

Makna dibalik Pendahuluan Lafadz Arrahman Daripada Arrahim Dalam Basmallah

Almunawwar.or.id – Dalam kajian islam yang sesungguhnya itu terdapat rahasia dan tujuan tertentu dibalik penempatan sebuah kalimah ataupun rangkaian kalimah seperti penuturan lapadz Arrahman yang secara penulisan itu lebih terdahulu jika dibanding dengan lapadz Arrahiim. Padahal arti asal daripada kedua lapadz tersebut adalah sama yaitu Maha pengasih, akan tetapi jika melirik secara mendasar baik dilihat […]

Arti dan Kandungan Rahasia Daripada Huruf Ba (Bi) Pada Lafadz Basmalah

Arti dan Kandungan Rahasia Daripada Huruf Ba (Bi) Pada Lafadz Basmalah

Almunawwar.or.id – Pada dasarnya penjelasan mengenai tentang rahasia dan tujuan yang terdapat pada setiap huruf arab itu adalah bagian terpenting dari kalimah yang disertai oleh huruf yang dimaksud. Seperti arti dan tujuan daripada hurup “Ba” yang terdapat pada lapadz Basamalah. Pada bagian ini berbagai disiplin ilmu agama khususnya ilmu nahwu dan sorof yang merupakan ilmu […]

Inilah Arti dan Tujuan Yang Sesungguhnya Daripada Bacaan Shalawat Nariyah

Inilah Arti dan Tujuan Yang Sesungguhnya Daripada Bacaan Shalawat Nariyah

Almunawwar.or.id – Sebagai manusia yang awwam tentu sangat membutuhkan sebuah kajian ilmu yang menjelaskan secara detail tentang kedudukan sebuah masalah, terutama masalah agama, Untuk mendapatkan sebuah penjelasan yang detail agar tidak terjerumus kepada masalah penyesatan. Inilah Arti dan Tujuan Yang Sesungguhnya Daripada Bacaan Shalawat Nariyah Karena memang secara popularitas dan secara dominan kebanyakan umat saat […]

Makna Luas Lapadz “Kullu” Pada Kalimah Kullu Bid’atin Dholalah

Makna Luas Lapadz Kullu Pada Kalimah Kullu Bid'atin Dholalah

Almunawwar.or.id – Tidak sangat di anjurkan dan tidak pula dibenarkan bagi setiap muslimin untuk mengartikan pemaknaan sebuah lapadz baik yang tertulis dalam al quran, al hadits ataupun dari qaul-qaul ulama sholih sesuai dengan kehendak dan pengertian secara harfiyah nya saja. Sebab itu tidak hanya berdampak pada sisi kebenaran pada arti dan tujuan kalimah tersebut, tetapi […]

Pengertian Tentang Lafadz Ustad Dari Asal Bahasa dan Maknanya

Pengertian Tentang Lafadz Ustad Dari Asal Bahasa dan Maknanya

Alumnawwar.or.id – Dalam kamus di bahasa arab atau bahasa azam (luar daripada arab) dikenal dengan istilah-istilah bahasa yang merujuk pada sebuah gelar ataupun tempat tertetntu, yang secara khusus di tujukan pada hal yang lebih berpengaruh baik dari segi lapadz maupun dari pemaknaannya. Lapadz Ustadz misalnya yang mungkin dikenal oleh banyak orang itu di ambil dari […]