Category Archives: Taushiyah

Hakikat Cinta (Mahabbah) Dan Pengertiannya Menurut Pandangan Islam

Hakikat Cinta Dan Pengertiannya Menurut Pandangan Islam

Almunawwar.or.id – Manusia sebagai makhluq sosial dan paling mulya di hadapan sang kholiq di banding dengan makhluq lain, tentunya memiliki keistimewaan yang tiada terhingga didalam jiwa dan sanubarinya yang dijadikanya sebagai perantara untuk lebih mengenal jati diri begitu pula dengan jauh lebih mengenal sang kholiq. Semua itu berawal dari adanya rasa cinta yang menimbulkan kepekaan […]