Penjelasan Singkat Makna Lafadz Laa Ilaaha Illallah Logat Bahasa Sunda

Penjelasan Singkat Makna Lafadz Laa Ilaaha Illallah Logat Bahasa Sunda

Almunawwar.or.id – Sangat luar biasa retorika bahasa yang termaktub dalam bahasa arab, Salah satunya yang ada dari kalimah Haoqollah, kalimatul ikhlas, kalimatu tauhid yaitu lapadz Lailah Illalohu.
Keindahan dari litertur bahasa arab tidak hanya dalam segi lapadz saja, akan tetapi dari segi pemaknaannya itu mengandunag sesuatu yang sangat jelas arti dan tujuannya. Tidak hanya sebatas rangkaian kalimah atau lapadz.

Dikatakan demikian lapadz Laa Ilaaha Illallah sangat indah itu karena mengandung pengecualian, penetapan dan juga penegasan. Artinya Dinegasikan dengan kalimat Lâ ilâha dan ditetapkan oleh kalimat illallâh. Itulah kalimat tauhid untuk mengesakan Allah. Jika yang dipakai hanya itsbat (penetapan) maka maknanya tidak mencegah keterlibatan tuhan lain. Begitu pula jika yang dipakai adalah nafyi saja, maka yang terjadi ternafikan seluruhnya.

Sehingga jika kita mengucapkan Lâ ilâha (tiada tuhan), maka ternafikanlah seluruh tuhan termasuk Allah. Demikian pula jika kita mengucapkan allâhu ilâhun (Allah itu tuhan), maka kita belum bertauhid. Karena kalimat ini lemah dan tidak menegasikan keikutsertaan tuhan-tuhan yang lain maka sangat di butuhkan kelengkapan arti lapadz dan bahasa yang tertuju pada sebuah penegasan aqidah seperti yang ada dalam lapadz Laa Ilaaha Illallah tersebut.

Artinya penegasan ini harus di tumbuh dan di tanamkan dalam diri untuk lebih menguatkan aqidah kita tentang tauhid, meng ESA kan Alloh S.W>T jangan sampai tercampur dengan yang bisa mengotori menodai aqidah tersebut, harus bersih dari segala hal yang dapat mengotorinya. Karena Alloh S.W.T maha suci dari dari semua sifat mahluq. Tanamkan dan teqadkan dalam diri sebagaimana makna yang ada dalam lapadz Laa Ilaaha Illallah.

Sebagaimana yang di jelaskan dengan detail oleh salah satu Ulama asal Tasikmalaya KH Ujang Surahman Beliau Adalah Dewan Kiai Ponpes Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya dalam mnerangkan makna lapadz Laa Ilaaha Illallah dengan logat bahasa Sunda. Berikut redaksinya :

لا إله إلا الله

Etateh ngandung napyi jeung isbat.
Napyi na ngeuweuhkeun sipat ka pangeranan ka salian Alloh
Isbat na netepkeun sipat ka pangeranan wungkul ka Alloh.

Tina napyi jeung isbat timbul kalajiman nyaeta istighna jeung iftiqor.
Istighna nyaeta sugih na Alloh kana perkara salianti Anjeunna
Iftiqor nyaeta butuh na salian ti Alloh ka anjeunna.

Tina istighna netepkeun kana ayana sipat anu 23
Tina iftiqor netepkeun kana ayana sipat anu 18
Jumlah sadayana 41 anu mangrupakeun aqidah Uluhiyyah.

Sahingga ma’na laa ilaaha illalloh bisa ku ma’na haqeqi bisa ku toriqillujum ( kalajiman )
Ma’na haqeqi : Teuaya deui pangeran anu haq diibadahan kalayan ibadah anu sabenerna dina buktina anging Alloh.

Ma’na lajim : Teuaya deui dzat anu sugih tina salian dirina oge teuaya dzat anu kabeh perkara butuh ka Anjeunna anging Alloh…

Ieu anu ngabedakeun antara syahadat syara’n jeung munjin.